By Yalcin Toker

Laiklik Turkiye'nin hemen hemen hic gundeminden inmeyen konularin basinda geliyor ve listenin bas taraflarinda yer aliyor. Bu durum, "laiklik" ilkesinin 1937 yilinda yapilan bir degisiklikle Anayasamiza Ithal edilmesinden bugune kadar hemen hic degismemistir. Tartismalar devam etmistir. Bugunun Turkiye'sinde ise laiklik baska bir zeminde ulkemizin gundemini isgal etmektdir. Kendilerini laikligin savunucusu olarak goren kisi ve kuruluslar bu ilkenin tehlikeye dustugunu ileri surerek, onu savunmak icin cesitli hareketlere basvurmakta ve cekismeci, gergin bir ortam meydana getirmektedirler. (Onsoz'den)

Show description

Read or Download Turkiye'de din ve vicdan hurriyeti PDF

Best nonfiction_3 books

The Orange Fairy Book

Andrew Lang's Fairy Books are a sequence of twenty-five collections of actual and fictional tales for kids, released among 1889 and 1913. the simplest identified books of the sequence are the twelve collections of fairy stories, referred to as Andrew Lang's "Coloured" Fairy Books or Andrew Lang's Fairy Books of many colours.

The Bukidnon of Mindanao (Fieldiana, Anthropology, v.46)

Quantity: Fieldiana, Anthropology, v. forty six writer: [Chicago] Chicago typical heritage Museum Press ebook date: 1956 topics: Bukidnon (Philippine humans) Notes: this can be an OCR reprint. there's various typos or lacking textual content. There aren't any illustrations or indexes. if you happen to purchase the overall Books version of this ebook you get unfastened trial entry to Million-Books.

Alkali Activated Cenents & Concrete

The 1st English-language publication which experiences and summarizes all over the world examine advances in alkali-activated cements and urban. crucial themes comprise: uncooked fabrics and their houses for the creation of the 2 new kinds of binder the hydration and microstructure improvement of alkali-activated slag cements the mechanical houses and sturdiness of alkali-activated slag cement and urban different a variety of cementing platforms and their functions comparable criteria and requirements.

Extra resources for Turkiye'de din ve vicdan hurriyeti

Example text

Slamlığın terakkiye mani olduğu Avrupalıların uydurmasıdır. Bu meseleyi istediğiniz kadar münakaşa edebiliriz. Fakat münakaşaya tahammülü olmayan bir mesele varsa, din değiştirme gayretidir. Netice İslam kalırsak mahvolmayız, fakat din değiştirme oyunu ile bızı kolay mahvedebilirler.. 1' Fethi Bey söz alarak bana gayet sert, katı cevap verdi: "Evet Karabekir.. Türkler islâmlığı kabul ettiklerinden böyle kaldılar. Ve islâm kaldıkça da bu halde kalmaya mahkûmdurlar. " dedi. Ben de aynı sertlikle şu cevabı verdim: "Fethi bey, b u yabancı fikri şiddetle reddederim.

Leo döneminde, Sen Piyer Kilisesinin tamiri için gerekli olan parayı sağlamak üzere, bugünkü hisse senetleri gibi seri halde Endüljanslar bastırarak, komisyoncular aracılığı ile piyasaya sürdürmüştür. Tabii bu işten komisyoncular-da büyük paralar kazanmışlardır. Bu kağıtları satın aldıkları takdirde günahlarının bağışlanacağını sanan masum insanlar, istismar edilmişler/onların sırtından din adamları para kazanmışlardır. Protestanlığın ortaya çıkışı, işte buna benzer dinden sapıtmışlıklarm sonucunda olînuştur.

Eğer bir gayri müslim müslümanhğı kabul ederse, bu vergiden kurtulurdu. " sorusunu sorarlar. Bu soru iftiraların geçersizliğini ortaya koymaktadır. Hiç kimseye dinini değiştirmesi, için baskı yapılamaz. Ancak, bir müslümanin dinini değiştirmesine (Mürted) izin ' yoktur ve bu hareketin cezası idamdır. Ayrıca, müslüman bir kızın, gayri müslimle evlenmesi yasaktır. Bunun için da, madın mutlaka müslümanlığıkabul etmesi gereklidir. Osmanlı Devlet'i teb'anın dini konusunda o derece özgür düşünüyordu ki> bazı Padişahların zevceleri bile, müslüman olmayıp eski dinlerinde kalabilmişlerdi.

Download PDF sample

Rated 4.62 of 5 – based on 8 votes